Escola de pàdel

S’ofereixen classes de pàdel per a menors a partir de 4 anys.
Els alumnes de l’Escola Dr. Serés poden fer classes en horari de migdia: de 12:30 a 13:30 o de 13:30 a 14:30, en funció del seu horari de menjador. Als més petits se’ls acompanyarà o recollirà del menjador escolar.
Per a nens de 12 a 17 anys es poden triar horaris de tarda.

S’ofereixen classes de pàdel per a menors a partir de 4 anys.
Els alumnes de l’Escola Dr. Serés poden fer classes en horari de migdia: de 12:30 a 13:30 o de 13:30 a 14:30, en funció del seu horari de menjador. Als més petits se’ls acompanyarà o recollirà del menjador escolar.
Per a nens de 12 a 17 anys es poden triar horaris de tarda.

Preus vigents a partir de l’1 de febrer de 2023.

1 HORA / SETMANA2 HORES / SETMANA3 HORES / SETMANA
SOCIS27€46€65€
NO SOCIS32€51€70€
Preus classes menors vigents a partir d’1 de febrer 2023

L’Associació Esportiva Pàdel Alpicat ofereix classes per adults i per a tots els nivells.

Aquells que vulguin fer classes, el més aconsellable és formar un grup de 3 o 4 persones de nivell similar. A aquests efectes es pot tenir ja el grup complet i cercar disponibilitat horària dels monitors o bé es pot mirar d’incorporar a un grup ja existent en funció del nivell de joc i disponibilitat horària.

Preus vigents a partir de l’1 de febrer de 2023.

1 HORA / SETMANA2 HORES / SETMANA
GRUPS QUATRO (4 PAX)37€ (SOCIS) – 42€ (NO SOCIS)62€ (SOCIS) – 72€ (NO SOCIS)
GRUPS TRIO (3 PAX)43€ (SOCIS) – 48€ (NO SOCIS)68€ (SOCIS) – 78€ (NO SOCIS)
GRUPS DUO (2 PAX)51€ (SOCIS) – 56€ (NO SOCIS)100€ (SOCIS) – 110€ (NO SOCIS)
Preus classes adults vigents a partir d’1 de febrer 2023
 • Els preus establerts de les classes són mensuals i per persona i independent del número de setmanes.
 • En el cas de noves altes, el primer mes es cobraran només les setmanes que s’hagi fet classe en base a un càlcul proporcional al mes en qüestió.
 • Per sol·licitar la baixa de les classes, cal informar mínim 15 dies abans de la data que es vol causar baixa i per correu electrònic a escolapadel@aepadelalpicat.cat
 • Les mensualitats es giraran la primera setmana de cada mes. En cas d’impagament, es donarà un marge de 10 dies per fer el pagament, per contra, es procedirà a donar de baixa de l’activitat la persona inscrita i s’haurà de fer càrrec de les despeses de devolució del rebut bancari. Si l’impagament és reiterat, al 3r cop es donarà de baixa definitivament i no es podrà reincorporar fins fer efectiu els rebuts pendents.
 • En el cas de baixa per lesió es retornarà la part proporcional de les setmanes no realitzades de la mensualitat, en funció de l’últim dia de classe realitzada. Aquella plaça quedarà lliure per ocupar-la una altra persona. Si no vol perdre la plaça s’hauran de pagar les mensualitats senceres fins que es puguin reprendre les classes.
 • La classe no serà retornada:
  • Si un alumne no pot assistir per motius no imputables a l’associació.
 • La classe serà retornada i no es recuperarà:
  • Si per fenòmens meteorològics adversos no es pogués realitzar la classe amb normalitat, previ avís del monitor.
  • Si no es pot realitzar la classe per causes imputables a l’organització.
 • Remarcar que si la classe cau en dia festiu no serà recuperable.
 • L’organització es reserva el dret a rescindir la inscripció a tota persona que reiteradament incompleixi la normativa o tingui un comportament inadequat envers els monitors o els companys.

(Normativa actualitzada a 1 de febrer de 2023).

Si vols fer classe amb nosaltres, parla amb nosaltres per saber la disponibilitat d’horaris i grups.
Telèfon o WhatsApp al 611 034 237.
Email: escolapadel@aepadelalpicat.cat

Un cop confirmada la disponibilitat, omplir el formulari d’inscripció indicant a les observacions l’horari acordat: Formulari d’inscripció.