Quotes i avantatges

Quotes aprovades en l’Assemblea General de 26 de maig de 2021:

QUOTES PER A SOCIS AMB ANTIGUITAT ANTERIOR A L’APROVACIÓ DE MAIG DE 2021:

Quotes semestrals:

 • 1a quota: cobrament 1 d’octubre
 • 2a quota: cobrament 1 d’abril
De 0 a 5 anys                  –   €
De 6 a 17 anys           10,00 €
De 18 a 65 anys           15,00 €
Majors de 65 anys           10,00 €
Quota familiar (a partir de 2 adults i 2 nens de fins a 17 anys)           40,00 €

Quotes per a nous socis:

Tots els nous socis tindran una carència d’1 any en el descompte de pistes com a socis.

Socis actius: Socis que es donen d’alta a l’associació per participar en activitats de continuïtat, com l’Escola de Pàdel o els equips AEPA de lliga catalana.

Pagaran les mateixes quotes que els socis antics, sempre i quan es mantinguin les condicions. Sinó se’ls cobrarà la quota corresponent a nous socis passius.

Socis passius: Socis que es donen d’alta a l’associació però no s’inscriuen a cap activitat de continuïtat. Les quotes seràn el doble de les dels socis antics.

Quotes semestrals:

 • 1a quota: cobrament 1 d’octubre
 • 2a quota: cobrament 1 d’abril
De 0 a 5 anys                  –   €
De 6 a 17 anys          20,00 €
De 18 a 65 anys           30,00 €
Majors de 65 anys           20,00 €
Quota familiar (a partir de 2 adults i 2 nens de fins a 17 anys)           80,00 €

Prorrateig noves altes:

Altes octubre / novembre / desembre: quota semestral sencera
Altes gener / febrer / març: meitat import 1a quota semestral
Altes abril / maig / juny: quota semestral sencera
Altes juliol / agost / setembre: meitat import 2a quota semestral

Avantange de ser soci:

 • Preus de classes més econòmics
 • Preus de torneigs i inscripcions a activitats més econòmics
 • Prioritat d’inscripció a les activitats organitzades per l’Associació
 • Informació actualitzada i al moment de les activitats organitzades per l’Associació
 • 20% de descompte en el preu de reserves de pistes d’Alpicat, sobre el preu dels empadronats a Alpicat (Cal tenir en compte el període d’1 any de carència per als nous socis):
  • De 9:00 a 17:00 hores: 5€ / hora
  • A partir de les 17:00 hores sense llum: 8€ / hora
  • Amb llum: 10€ / hora
 • Descomptes en els preus de les pistes del Raïmat Golf Club, vegeu la secció descomptes.
 • Descomptes en els preus de les pistes del Pàdel Alcarràs, vegeu la secció descomptes.